Certificari 2018-04-08T18:45:21+02:00

Certificarea SISTEMULUI DE MANAGEMENT INTEGRAT

In Societatea Comerciala S.C.ELECTROUTIL ALISER S.R.L. functionează un sistem integrat de management calitate-mediu-securitate si sanatate in munca din anul 2009, acesta fiind certificat de SRAC CERT Bucuresti si recunoscut international de IQ Net, fiind planificat si documentat in conformitate cu cerintele urmatoarelor standarde: SR EN ISO 9001:2008, SR EN ISO 14001:2005, SR OHSAS 18001:2007.

Societatea are integrat un sistem de control al productiei in fabrica care a fost certificat de un organism extern, totodata obtinand si certificarea procedurilor de sudare. In baza capabilitatii tehnice si financiare a obtinut atestat eliberat de Autoritatea Nationala de Reglementare in domeniul Energiei putand executa proiectare si executare de lucrari electrice pentru joasa, medie si inalta tensiune.

Certificarea sistemului de management integrat aduce societatii noastre un plus de incredere in ochii clientilor nostri in capacitatea de a realiza produse care sa le satisfaca nevoile si sa fie in conformitate cu legislatia in vigoare privind mediul, sanatatea si securitatea ocupatională.

Calitate, mediu, sanatate si securitate ocupationala

Prin sistemul de management integrat al calităţii, mediului, securităţii şi sănătăţii în muncă, S.C. ELECTROUTIL ALISER S.R.L. asigură ca toate activităţile de execuţie a produselor/lucrărilor/ serviciilor contractate cu clienţii, precum şi cele funcţionale şi de control necesare realizării acestora, se desfăşoară controlat, în conformitate cu prevederile reglementărilor tehnice în vigoare şi cu cerinţele specificaţiilor contractuale.

Pentru realizarea celor de mai sus ne-am stabilit următoarele obiective permanente :

 1. politica privind managementul calitatii, mediului, securitatii si sanatatii in munca din S.C. ELECTROUTIL ALISER S.R.L. sa fie inteleasa, aplicata, mentinuta la toate nivelurile societatii si comunicata intregului personal cat si disponibila pentru public;
 2. satisfacerea integrala a cerintelor clientilor astfel incat anual sa nu se formuleze din partea clientilor mai mult de cinci reclamatii;
 3. realizarea calitatii produselor/lucrarilor/serviciilor la un pret optim prin utilizarea eficienta a resurselor tehnologice si umane;
 4. sporirea competitivitatii pe piata a lucrarilor executate de noi;
 5. prevenirea aparitiei neconformitatilor ce pot apare in realizarea lucrarilor/serviciilor realizate de noi;in acest sens ne propunem limitarea la cel mult 10 neconformitati pe an in executia de lucrari;
 6. mentinerea si extinderea segmentelor de piata.
 7. asigurarea unui dialog permanent cu toate părţile interesate, din interiorul şi din afara societatii;
 8. cunoaşterea cerinţelor legale si de reglementare referitoare la calitate, mediu, securitate si sanatate in munca, aplicabile produselor, serviciilor şi proceselor societatii noastre;
 9. asigurarea unui sistem de organizare, care să permită evaluarea performanţei de mediu;
 10. asigurarea resurselor necesare, în special a personalului corespunzător calificat;
 11. limitarea la cel mult doua incidente de mediu/an;
 12. asigurarea conditiilor de munca corespunzatoare astfel incat sa nu inregistram accidente de munca si/sau boli profesionale;
 13. reducerea consumurilor energetice specifice cu circa 1%/an;
 14. reducerea pierderilor tehnologice de materii prime cu circa 2,5%/an.

Permanent ne-am stabilit ca obiectiv menţinerea certificării sistemului de management integrat al calităţii, mediului, securităţii şi sănătăţii în muncă aliniat la prevederile documentelor de referinţă SR EN ISO 9001:2008, SR EN ISO 14001:2005 şi SR OHSAS  18001:2008 ; pe baza acestor obiective majore se stabilesc obiectivele pe compartimente / activităţi relevante.