Electroutil Aliser

Servicii & Produse

AcasăServicii & Produse

Servicii & Produse

Producție de echipamente electrice de înaltă tensiune

INFRASTRUCTURA ENERGETICĂ

Stalpi metalici tubulari pentru susținerea rețelelor electrice de josa tensiune, medie tensiune si înaltă tensiune

STALPI IT

STALPI MT

STALPI JT

INFRASTRUCTURĂ RUTIERĂ

Executăm o gamă largă de produse destinate infrastructurii rutiere: console și portaluri pentru semnalizare verticală, stâlpi de iluminat, stâlpi pentru panouri fotovoltaice și camere de supraveghere, stâlpi pentru indicatoare rutiere și semaforizare. Produsele se realizaeaza in baza proiectului pus la dispozitie de client, sau in baza propriilor proiecte.

Catalog stâlpi iluminat
Cataog stâlpi semafor
LUCRĂRI ENERGETICE

Lucrări de construcții-montaj în domeniu electric, constând în proiectare şi executare de instalaţii electrice interioare pentru construcţii civile şi industriale, branşamente aeriene şi subterane; proiectare de linii electrice, aeriene sau subterane cu tensiuni nominale de 0,4÷110 kV şi posturi de transformare.

CONSTRUCȚII
CONSTRUCȚII

Avem capacitatea tehnică, dotarile necesare și personal cu experiență pentru a construi clădiri din structuri de beton și oțel de orice dimensiune, atât industriale cât și civile.